Προληπτικό ετήσιο τεστ Παπανικολάου

Η τεχνική της λήψης του τεστ Παπανικολάου από τον γυναικολόγο, συνίσταται σε λήψη κυττάρων από τον εξωτράχηλο και τον ενδοτράχηλο, με κατάλληλα εργαλεία. Επιπλέον ο γυναικολόγος επιβάλλεται να πάρει υλικό (κύτταρα), από μια ύποπτη περιοχή που θα δει και θα αναγνωρίσει στον τράχηλο. Για αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνει το τεστ Παπανικολάου ένα άτομο που γνωρίζει από τέτοιες «ύποπτες» για δυσπλασία περιοχές, ούτως ώστε να μην ξεφύγει της διάγνωσης ένας τράχηλος που αρχίζει να εμφανίζει καρκίνο, γιατί αλλιώς το Παπ-τεστ καθίσταται άχρηστο. 

   Μια γυναίκα που δεν έχει πρόβλημα στον τράχηλο και το τεστ βγαίνει αρνητικό, πρέπει να κάνει τεστ Παπανικολάου μια φορά το χρόνο. Σε άλλες περιπτώσεις, που υπάρχει δυσπλασία στον τράχηλο, ή που έχει βρεθεί με DNA-τεστ ότι υπάρχει ογκογόνος ιός HPV, το τεστ Παπανικολάου πρέπει να γίνεται συχνότερα (ανά εξάμηνο συνήθως).

   Οι κατάλληλες μέρες για λήψη του Παπ-τεστ είναι η 10η – 12η ημέρα του κύκλου (πρώτη ημέρα του κύκλου θεωρείται η πρώτη ημέρα της περιόδου). Τις προηγούμενες ημέρες δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί ταμπόν, κολπικές κρέμες και σπερματοκτόνα στον κόλπο, δεν πρέπει να έχουν γίνει κολπικές (εσωτερικές) πλύσεις, και πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ημέρες αποχή από σεξουαλική επαφή.

Search