Ινομυώματα στην κύηση

Όταν μια γυναίκα μένει έγκυος έχοντας ινομυώματα, η έκβαση της κύησης εξαρτάται από τον αριθμό των ινομυωμάτων, το μέγεθός τους και την εντόπισή τους. Τα ινομυώματα κατά τη διάρκεια της κύησης συνήθως μεγαλώνουν σε μέγεθος.

   Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλά και μεγάλα ινομυώματα, τότε εξαρχής η σύλληψη είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά και αν η γυναίκα μείνει έγκυος, η ολοκλήρωση της κύησης μέχρι το τέλος είναι πολύ σπάνιο γεγονός. Η παρουσία τέτοιων ινομυωμάτων στη μήτρα εμποδίζει την εμφύτευση, ή και την ανάπτυξη του εμβρύου, με αποτέλεσμα την αποβολή του, σε άλλοτε άλλη εβδομάδα.

   Εάν το έμβρυο δεν αποβληθεί και η κύηση προχωρήσει, τότε υπάρχει κίνδυνος για πρόωρο τοκετό, για αποκόλληση του πλακούντα, για δυσκολία κατά τον τοκετό (λόγω μη ικανότητας της μήτρας να συσπασθεί ικανοποιητικά και λόγω άσχημης θέσης του εμβρύου), κ.α. Μετά τον τοκετό, μια ινομυωματώδης μήτρα θα είναι πιο δύσκολο να παλινδρομήσει, δηλ. να συσπασθεί και να μειωθεί σε μέγεθος, επομένως θα αιμορραγεί περισσότερο του κανονικού σε ποσότητα και διάρκεια.

   Τέλος, μια επιπλοκή των ινομυωμάτων που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της κύησης, είναι η λεγόμενη ερυθρά εκφύλιση ινομυώματος, που συνίσταται σε νέκρωση του ινομυώματος με συνοδό πολύ έντονο πόνο, που κάνει πολλές φορές τη νοσηλεία επιβεβλημένη και χρήζει φαρμακευτικής αγωγής με δυνατά αναλγητικά.

Search