ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η υπογονιμότητα απασχολεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού και αποτελεί ένα πρόβλημα δυσάρεστο και επίπονο. Η διερεύνηση πρέπει να είναι στοχευμένη, χωρίς περιττές, επώδυνες και δαπανηρές εξετάσεις. Επίσης θα πρέπει η διερεύνηση να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να μην χάνεται περαιτέρω πολύτιμος χρόνος. Για αυτόν τον λόγο, εξετάζονται ταυτόχρονα και ο άντρας και η γυναίκα, ούτως ώστε να έχουμε σύντομα τα αποτελέσματα κι έτσι να κατευθύνεται το ζευγάρι στην πιο σωστή λύση, αναλόγως του προβλήματός του.

Για περισσότερες πληροφορίες για διερεύνηση υπογόνιμου ζευγαριού, πατήστε εδώ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΒΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μια αποβολή είναι οδυνηρή κατάσταση για μια γυναίκα. Πολύ περισσότερο όταν αυτό επαναλαμβάνεται για δύο, τρεις, ή και περισσότερες φορές. Οι επανειλημμένες αποβολές, λέγονται καθ΄έξιν αποβολές και δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί «τυχαίο γεγονός», πάντα υπάρχει κάποιος λόγος, που πρέπει να διερευνηθεί και να θεραπευθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις αιτίες των αποβολών, πατήστε εδώ.

Search